Regulamin                                                                                   Regulamin sklepu 

  #1 Ogólne

  1. Korzystając ze sklepu akceptujesz poniższy regulamin.
  2. Sklep jest własnością administratora witryny.
  3. Administratorem sklepu jest Kamil T.
  4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu bez wcześniejszego ostrzeżenia.
  5. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w sposobie funkcjonowania usługi bez wcześniejszego ostrzeżenia.
  6. Składając zamówienie na tej stronie bądź też na serwerze Klient potiwerdza, że dokładnie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego warunki oraz zobowiązuję sie do ich przestrzegania.
  7. W przypadku blokady na serwerze klientowi nie przysługuje zwrot środków zakupu.
  8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.
  9. Sklep jest czynny 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. W przypadku pojawienia się problemów z funkcjonowaniem strony i/lub wykupionych usług, należy niezwłocznie skontaktować się z właścicielem strony poprzez e-mail [email protected]
  10. Wszelkie wpłacane środki do sklepu są dotacją i nie podlegają zwrotowi. Użytkownik w ramach podziękowania za dotację otrzymuję rangę na serwerze.
  11. Prawo do podjęcia decyzji w sytuacji która nie została opisana w regulaminie przysługuje administratorowi sklepu.
  12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w użytkowaniu sklepu przez klienta.
  13. Jeśli w czasie 24 godzin od chwili zamówienia Produktu Użytkownik nie otrzyma kodu zwrotnego lub jego usługa nie zostanie prawidłowo nadana, należy niezwłocznie skontaktować się z administratorem sklepu poprzez e-mail [email protected]

  #2 Płatności SMS

  1. Usługa SMS jest dostępna tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów.
  2. Dostawcą płatności SMS jest RPDP Robert Paszkowski posiadający siedzibę w Warszawie 02-143, ul. Żwirki i Wigury 3/10. NIP 118-210-51-20.
  3. Jeśli nie otrzymałeś kodu zwrotnego skontaktuj się działem pomocy technicznej https://microsms.pl/customer/complaint/